JavaScriptをonにしてご覧下さい。

YCP Bangkok (กรุงเทพฯ) in Thailand (ประเทศไทย)

ภาษา:
English
日本語
中文
ไทย
▶ ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

เรากำลังเฟ้นหาและรับสมัครบุคคล 3 ประเภทตามลักษณะด้านล่าง
กรุณาส่งประวัติพร้อมระบุประเภทที่ต้องการสมัครมาตามที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้

info@yamato-cp.co.jp

ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์

ตำแหน่ง Partner / Director / Associate / Business Producer
รายละเอียด บริการด้านการบริหาร/การลงทุน/สนับสนุนธุรกิจในต่างประเทศ (โปรดดูรายละเอียดในหน้า "ธุรกิจของเรา")
เงินเดือน ตามนโยบายของบริษัท
แรงจูงใจ การคำนวณโบนัสขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ผลการดำเนินงานส่วนบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัท (ปีละหนึ่งครั้ง) /สิทธิในการซื้อหุ้น (ปีละหนึ่งครั้ง)
สวัสดิการ ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม และอื่นๆ
สถานที่ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย (โตเกียว/เซี่ยงไฮ้/ฮ่องกง/สิงคโปร์/ไทย)
(โดยทั่วไปแล้วจะเริ่มต้นจากโตเกียว หรือ ตามประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิด)

นักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่ง Associates
รายละเอียด บริการด้านการบริหาร/การลงทุน/สนับสนุนธุรกิจในต่างประเทศ (โปรดดูรายละเอียดในหน้า"ธุรกิจของเรา")
เงินเดือน ตามนโยบายของบริษัท
แรงจูงใจ การคำนวณโบนัสขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ผลการดำเนินงานส่วนบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัท (ปีละหนึ่งครั้ง) /สิทธิในการซื้อหุ้น (ปีละหนึ่งครั้ง)
สวัสดิการ ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม และอื่นๆ
สถานที่ ตามการได้รับมอบหมาย (โตเกียว/เซี่ยงไฮ้/ฮ่องกง/สิงคโปร์/ไทย)
(โดยทั่วไปแล้วจะเริ่มต้นจากโตเกียว หรือ ตามประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิด)
คุณสมบัติ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สี่หรือปริญญาโท ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม 2558

นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด บริการด้านการบริหาร/การลงทุน/สนับสนุนธุรกิจในต่างประเทศ (โปรดดูรายละเอียดในหน้า"ธุรกิจของเรา")
เงินเดือน รายชั่วโมงตามนโยบายของบริษัท
เงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด (กำหนดการทำงานอย่างน้อยสามวันต่อสัปดาห์)
ระยะเวลา อย่างน้อย1-3เดือน
สถานที่ ตามความสนใจ (โตเกียว/เซี่ยงไฮ้/ฮ่องกง/สิงคโปร์/ไทย)
คุณสมบัติ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือโท นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเวลาเพียงพอสำหรับการทำงาน