JavaScriptをonにしてご覧下さい。

YCP Bangkok (กรุงเทพฯ) in Thailand (ประเทศไทย)

ภาษา:
English
日本語
中文
ไทย
▶ ติดต่อเรา

บุคลากร

จีน

Partner | Portfolio Manager
 • ยูกิ อิชิดะ

  ยูกิ อิชิดะประธานบริหารกลุ่มวายซีพี

  ยูกิ อิชิดะ ประธานบริหาร ได้ก่อตั้งบริษัท ดูแลบริหารการลงทุน การกระจายทรัพยากรในการบริหาร และจัดรูปแบบแนวทางเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้าไปสู่ระดับสากล

  ก่อนก่อตั้งเครือบริษัทวายซีพี เขาทำงานที่ Goldman Sachs ประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่หลักในการบริหารการลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์ หนี้ภาคเอกชน และทรัพย์สินอื่นๆ รวมไปถึงการทำงานที่สำนักงานของลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างกิจการ ในปี 2554 เขาได้ก่อตั้งบริษัทยามาโตะ แคปิตอล พาร์ตเนอร์ ซึ่งเป็นบริษัทหลักของกลุ่มวายซีพี หลังจากบริษัทได้เปลี่ยนเป็นบริษัท YCP Holdings เขาจึงได้รับตำแหน่งประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท YCP Holdings

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว

  ประสบการณ์ : Goldman Sachs ในแผนก Asian Special Situations Group

 • นาโอกิ อาราอิ

  นาโอกิ อาราอิผู้บริหารวายซีพีเซี่ยงไฮ้

  นาโอกิ อาราอิ เป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เขามีประสบการณ์ด้านการลงทุนและการให้การบริการด้านการบริหารสำหรับการขายปลีกและธุรกิจการบริการอื่นๆในประเทศจีน

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี เขาทำงานที่สถาบันวิจัยประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งธุรกิจใหม่และสนับสนุนการสร้างนโยบาย ในเดือนพฤษภาคม 2552 เขาได้ย้ายไปประจำปักกิ่ง ประเทศจีนและจัดตั้งสำนักงานที่ปักกิ่งที่ซึ่งเขาได้ทำงานในด้านการให้คำปรึกษาด้านการบริหารสำหรับเทศบาลท้องถิ่น จากนั้นจึงเข้าร่วมงานเครือบริษัทวายซีพี ในปี 2556

  การศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกียวโต

  ประสบการณ์ : สถาบันการวิจัยแห่งประเทศญี่ปุ่น

 • วิลสัน ฉาน

  วิลสัน ฉาน

  วิลสัน ฉาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจและในคำปรึกษาด้านธุรกิจในฮ่องกง และมีส่วนร่วมในการค้นทาการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศจีน ฮ่องกง และภาคภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณวิลสันทำงานที่ Japan Industrial Partners ซึ่งเข้ามีส่วนร่วมในการหาการลงทุนใหม่ในต่างประเทศและการวมธุรกิจสำหรับกองทุนเพื่อบุคคล นอกจากนี้คุณวิลสันยังทำงานในธุรกิจของครอบครัวในฮ่องกง ซึ่งในความสำคัญกับการลงทุยขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากนั้นจึงเข้าร่วมกับเครือบริษัทวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาในปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยกลอบิส และระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยโทรอนโต้

  ประสบการณ์ : Japan Industrial Partners

Director
 • โกโร อาซากุระ

  โกโร อาซากุระ

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี โกโร อาซากุระทำงานที่ Mckinsey & Co โดยมีบทบาทเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว การพัฒนาธุรกิจใหม่ และการปรับโครงสร้างการดำเนินการทางธุรกิจ หลังจากนั้น เขาได้เข้าทำงานที่ Locondo ที่ซึ่งเขาได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำในการก่อตั้งแผนกจัดซื้อ แนะนำระบบใหม่ และจัดตั้งธุรกิจใหม่ ผลงานของเขาทำให้บริษัทเพิ่มยอดขายได้ถึง 6636%

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว

  ประสบการณ์ : Mckinsey &Co.

 • ซาโตชิ คูริกะ

  ซาโตชิ คูริกะ

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี ซาโตชิ คูริกะ ทำงานให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ Mizuho ที่ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในการควบรวมบริษัทสำหรับธุรกิจหลากหลายรูปแบบ รวมถึงธุรกิจ โลหะเหล็ก อาหารและบริษัทขนส่ง เขายังได้ร่วมงานกับ Boston Consulting group ซึ่งเขามีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ และ การบูรณาการภายหลังการควบรวมกิจการ จากนั้นจึงเข้าร่วมกับเครือบริษัทวายซีพีในปี 2557

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮิโตะซูบาชิ

  ประสบการณ์ : บริษัทหลักทรัพย์ Mizuho และ Boston Consulting Group

 • เจีย แฟน

  เจีย แฟน

  คุณแฟนมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรระยะกลางและระยะยาว รวมถึงสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินงานไปจนถึงช่วยเหลือในขั้นตอนการปฏิบัติ โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตและธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้คุณแฟนยังทำงานเกี่ยวกับการจัดการและการหาการลุงทุนใหม่ๆในประเทศจีน

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณแฟนทำงานให้กับบริษัท Denso ซึ่งเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาการหาลูกค้าใหม่ ปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เข้ากับท้องกิ่น และทำการตลาดในภูมิภาคเอเชีย จากนั้นจึงเข้าร่วมกับเครือวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด จากมหาวิทยาลัยไชน่า ประเทศฮ่องกง

  ประสบการณ์ : Denso ประเทศจีน

 • เคน ออร์

  เคน ออร์

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณเคนทำงานให้กับบริษัท Deloitte Consulting ซึ่งเขามีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและกระบวนการทางวิศวกรรมสำหรับสถาบันทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีกให้กับลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้ เขายังเป็นส่วนหนึ่งของทีม Deloitte Digital ซึ่งเขาได้มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการติดตั้งระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบดิจิตอล จากนั้น จึงเข้าร่วมกับเครือวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ระบบ มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศอังกฤษ

  ประสบการณ์ : Deloitte Consulting

Associate | Analyst
 • อายูมุ โคบายาชิ

  อายูมุ โคบายาชิ

  คุณโคบายาชิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยโตเกียวและฮ่องกง จากนั้นเข้าร่วมทำงานกับเครือวายซีพีสำหรับการเริ่มต้นชีวิตทำงานของเขาในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว และปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง