JavaScriptをonにしてご覧下さい。

YCP Bangkok (กรุงเทพฯ) in Thailand (ประเทศไทย)

ภาษา:
English
日本語
中文
ไทย
▶ ติดต่อเรา

บุคลากร

ญี่ปุ่น

Partner | Portfolio Manager
 • ไดสุเกะ คาตาโนะ

  ไดสุเกะ คาตาโนะประธานบริหารวายซีพีสาขาบริหารจัดการ

  ไดสุเกะ คาตาโนะ ประธานกรรมการบริษัทวายซีพีสาขาการบริหารจัดการ ซึ่งให้บริการด้านการบริหารในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา นอกจากนี้ เขายังมีหน้าที่ในการสรรหาพนักงานใหม่ จัดการอบรมฝึกฝน และพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับวายซีพี

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี เขาทำงานที่ Boston Consulting Group ซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการทางธุรกิจสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เขาให้บริการด้านการปรึกษาในธุรกิจหลายแขนง เช่น การวางแผนทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหม่ กลยุทธ์การควบรวมและซื้อกิจการ การวางแผนกลยุทธ์การขายและอื่นๆ นอกจากนี้ เขายังเคยทำงานที่ Dream Incubator โดยมีหน้าที่ในด้านการลงทุนและสนับสนุนบริษัทเกิดใหม่ จากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับเครือบริษัทวายซีพีในปี 2557

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว

  ประสบการณ์ : Dream Incubator และ Boston Consulting Group

 • ยูจิ มัตซึกาโน่

  ยูจิ มัตซึกาโน่กรรมการผู้จัดการบริษัทวายซีพี ญี่ปุ่น

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณมัตซึกาโน่ ทำงานที่ Oracle Corporation ในแผนกการตลาดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งที่ผ่านมาเขาได้มีบทบาทในการควบรวมธุรกิจในหลายโครงการและประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจด้วยดัชนี PMI

  นอกเหนือจากนี้ เขายังมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับทางบริษัท ICMG มากกว่า 10 ปี ในหลากหลายโครงการ เช่นการพัฒนารูปแบบขององค์กรและการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมด่างๆเช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ยา เครื่องจักรกลและอุปกรณไฟฟ้าเป็นต้น และเขาได้เป็นประธานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรณ์และเป็นกรรมการของบริษัทIWNC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จากนั้นจึงเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ

  ประสบการณ์ : Oracle Corporation และ ICMG

 • ยูกิโอะ นิจิกูจิ

  ยูกิโอะ นิจิกูจิสำหรับใส่ตำแหน่ง

  ยูกิโอะ นิชิกูจิ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาทางการตลาด จัดตั้งธุรกิจใหม่ ปรับโครงสร้างการดำเนินงานให้กับธุรกิจของบริษัทกองทุน นอกจากนี้เขาดูแลธุรกิจการพัฒนาสินค้าและแบรนด์ให้กับกลุ่มบริษัทวายซีพี

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี เขาทำงานที่ P&G ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเขาชำนาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และการพัฒนาโปรโมชั่นสำหรับแบรนด์ต่างๆ นอกจากการวางแผนกลยุทธ์สำหรับแบรนด์เดิมแล้ว คุณนิชิกูจิยังมีประสบการณ์ด้านการจัดตั้งแบรนด์ใหม่อีกด้วย เขาได้เปลี่ยนงานโดยได้ทำงานด้านสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่ Recruit Holdings Inc. จากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับเครือบริษัทวายซีพีในปี 2556

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต

  ประสบการณ์ : P&G ประเทศญี่ปุ่น แผนกการตลาด

 • จุนโนะสุเกะ อิชชิคิ

  จุนโนะสุเกะ อิชชิคิ

  จุนโนะสุเกะ อิชิกิ มีบทบาทในการเป็นผู้นำในด้านการเงิน กฎหมายและการดำเนินธุรกิจ โดยรับผิดชอบด้านกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากลให้กับธุรกิจความบันเทิง เขายังรับผิดชอบในการจัดตั้งธุรกิจในอุตสาหกรรมการแพทย์อีกด้วย

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี เขาทำงานที่ P&G ประเทศญี่ปุ่น โดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนธุรกิจทางการตลาด การพัฒนาโปรโมชั่น ทำการตลาดสำหรับการขายปลีกในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับแบรนด์ต่างๆ หลังจากนั้นเขาได้ไปทำงานประเทศสิงคโปร์ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการแบรนด์สำหรับแพนทีน จากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับเครือบริษัทวายซีพีในปี 2556

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะเกษตรกรรม และ Life Science มหาวิทยาลัยโตเกียว

  ประสบการณ์ : P&G ประเทศญี่ปุ่น แผนกการตลาด

 • ชินยะ วาตาริ

  ชินยะ วาตาริสำหรับใส่ตำแหน่ง

  ชินยะ วาตาริดำรงตำแหน่งประธานบริหาร YCP Lifemate มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลโรงพยาบาลสัตว์ในเครือ รวมถึงการพัฒนาและการดำเนินงานสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี เขาทำงานที่ Boston Consulting Group ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทและพัฒนาธุรกิจใหม่ สำหรับธุรกิจทางด้านสุขภาพเป็นหลัก

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว และ ปริญญาโทด้านพยาธิวิทยาและการผ่าตัดสัตว์ จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอเนีย

  ประสบการณ์ : Boston Consulting group

 • ยูจิ ซูซูกิ

  ยูจิ ซูซูกิ

  ยูจิ ซูซูกิเป็นผู้บริหารวายซีพีกรุงเทพฯ เขามีประสบการณ์การดำเนินกิจการหลากหลายด้าน เช่น การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การเงิน กฎหมายและธุรกิจ กองทุน และการวางโครงสร้างการลงทุน เขารับผิดชอบด้านการสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาธุรกิจใหม่ในประเทศไทย

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี เขาทำงานที่ Goldman Sachs ในแผนก Asset Management ที่ซึ่งเขาได้ทำงานเป็นผู้ค้าในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มมูลค่าพอร์ตการลงทุนของลูกค้าในตำแหน่งผู้บริหารพอร์ตการลงทุน จากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับเครือบริษัทวายซีพีในปี 2555

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์เกษตรกรรม จากมหาวิทยาลัยโตเกียว

  ประสบการณ์ : Goldman Sachs แผนก Asset Management

 • ทาคาโนริ โอโน่

  ทาคาโนริ โอโน่

  คุณโอโน่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและยาว การพัฒนากลยุทธ์การขยายกิจการ และให้ความช่วยเหลือสำหรับการวางแผนธุรกิจให้กับหน่วยงานต่างๆในด้านการไฟฟ้าและสารสนเทศ เขายังมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับเครือวายซีพี

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณโอโน่ทำงานให้กับบริษัท Cisco System โดยมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาระบบขัดข้องร่วมกับบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม นอกจากนั้น เขายังเคยทำงานให้กับบริษัท KPMG ซึ่งเขาได้มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบดิจิตอล ปรับระบบการบริหารความเสี่ยง และให้ความช่วยเหลือในการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่กับสถาบันทางการเงินหลักของญี่ปุ่น จากนั้นจึงเข้าร่วมกับบริษัทวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ

  ประสบการณ์ : Cisco System Inc. และ KPMG

Director
 • ฮิโรกิ โยโกยาม่า

  ฮิโรกิ โยโกยาม่า

  ฮิโรกิ โยโกยาม่า เป็นหัวแรงหลักสำหรับการบริการที่ต้องการการเข้าช่วยเหลือโดยตรง เช่น การพัฒนาธุรกิจใหม่ จัดตั้งบริษัทใหม่ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการควบรวมและซื้อกิจการ และการดำเนินการบูรณาการหลังการควบรวมกิจการ ด้านความบันเทิง เครื่องดื่มและสินค้าที่แสดงถึงตัวบุคคล ในฐานะเจ้าหน้าที่บริหาร

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี เขาทำงานที่ Nippon Television Network (NTV) ที่ซึ่งเขาบริหารจัดการการต่อรองกับลูกค้ามากกว่า 200 คนเมื่อครั้งที่เขาทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ในแผนกการขาย จากนั้นคุณโยโกยาม่าก็ได้เข้าร่วมงานกับเครือบริษัทวายซีพีในปี 2555

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ

  ประสบการณ์ : Nippon Television Network

 • ไดสุเกะ ฟูจิโอกะ

  ไดสุเกะ ฟูจิโอกะผู้ได้รับอนุญาตในการตรวจสอบบัญชี

  ไดสุเกะ ฟูจิโอกะเป็นประธานบริหารวายซีพีสาขาการบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต เขาทำงานด้านให้การสนับสนุนด้านการเงิน การสนับสนุนการนำหุ้นเข้าตลาดสำหรับบริษัทเกิดใหม่ จับคู่บริษัทใหญ่และบริษัทเกิดใหม่เพื่อดำเนินการควบรวมกิจการ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงิน นอกจากนี้ เขายังทำงานด้านการค้นหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ๆและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรให้กับกลุ่มบริษัทวายซีพี

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี เขาทำงานที่ Ernst & Young ShinNihon LLC ซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการนำหุ้นเข้าตลาดสำหรับบริษัทเกิดใหม่ ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ อาหาร การผลิตสินค้าและการพัฒนาอหังสาริมทรัพย์ จากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับเครือบริษัทวายซีพีในปี 2557

  การศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ

  ประสบการณ์ : Ernst & Young ShinNihon LLC แผนกกลยุทธ์การตลาด

 • ทากาฮิโระ อิชิซากิ

  ทากาฮิโระ อิชิซากิ

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณอิชิซากิ ทำงานให้กับ PricewaterhouseCoopers ซึ่งเขาได้มีบทบาทในการฟื้นฟูสภาพธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประเภทไบโอเทคโนโลยี ธุรกิจประเภทการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนและธุรกิจด้านปศุสัตว์

  นอกเหนือจากนี้ เขาได้มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับทางบริษัท ICMG ในด้านการพัฒนาบรรยากาศภายในองค์กรให้มีสภาพเอื้ออำนวยต่อการผลิตและคิดค้นนวัฒกรรมใหม่ๆ ให้กับทางบริษัทข้ามชาติและบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จากนั้นจึงเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ

  ประสบการณ์ : PricewaterhouseCoopers และ ICMG

 • ทัตสุยชิโระ นิชิมูระ

  ทัตสุยชิโระ นิชิมูระ

  คุณนิชิมูระมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างองค์กรในธุรกิจโทรคมนาคม และขยายธุรกิจการศึกษาในเครือวายซีพี

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณนิชิมูระทำงานที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคุณนิชิมูระมีความเชี่ยวชาญในด้านนโยบายพลังงานและการเงินภาครัฐบาล เขาช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่นในการรวมธุรกิจน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศ ซึ่งเขามีหน้าที่ในการเจรจากับรัฐบาลเเละบริษัทต่างชาติ รวมถึงตรวจสอบสถานะของการรวมกิจการเมื่อรัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บริษัทเหล่านั้น นอกจากนี้คุณนิชิมูระยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสำหรับการค้าใหม่ๆ จากนั้นจึงเข้าร่วมกับเครือวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด จามหาวิทยาลัยชิคาโก บูท (เกียรตินิยม)

  ประสบการณ์ : กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น

 • เคอิตะ ยานากิดะ

  เคอิตะ ยานากิดะ

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณยานากิดะ ทำงานที่บริษัท JP Morgan โดยมีบทบาทเกี่ยวข้องในด้านการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณของการซื้อขายสัญญาหลักทรัพย์ล่วงหน้าในทั้งสำนักงานที่ประเทศญี่ปุ่นและฮ่องกง คุณยานากิดะใช้ความรู้ความสามารถจากการความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมการเงิน

  มาพัฒนาโครงสร้างการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ซับซ้อน รวมไปถึงการพัฒนาและปฏิบัติแผนงานกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับกองทุนที่มีมูลค่าการซื้อขายทั่วโลกกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นจึงเข้าร่วมเครือวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว

  ประสบการณ์ : JP Morgan

 • เอริน่า โคยาม่า

  เอริน่า โคยาม่า

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณโคยาม่าทำงานที่บริษัท Accenture โดยเธอมีบทบาทเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจใหม่ การวางกลยุทธ์การตลาดและการขาย การวางแผนระบบบริษัทและทรัพยากรบุคคล และการนำเสนอระบบใหม่ให้กับธุรกิจหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสาร การเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และสถาบันของรัฐบาล จากนั้นจึงเข้าร่วมเครือวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคโอะ

  ประสบการณ์ : Accenture Japan

 • ชึจิโร โชชิ

  ชึจิโร โชชิ

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คุณโชชิ ทำงานที่ Recruit Holdings โดยมีบทบาทเกี่ยวข้องในด้านการลงทุนในบริษัทที่กำลังเปิดใหม่ทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรป รัสเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย จีนและญี่ปุ่น เขามีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจและยอดขายในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เขาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น พีพีซี ให้กับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง จากนั้นจึงเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว

  ประสบการณ์ : Recruit Holdings

 • คาสุอากิ เอนโด

  คาสุอากิ เอนโด

  ก่อนเข้าร่วมเครือบริษัทวายซีพี คาสุอากิ เอนโด ทำงานที่ Accenture ซึ่งเขามีบทบาทในการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบ ERP การวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดจ้างบุคลากรภายนอก เขาทำการให้คำปรึกษาสำหรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆหลากหลายประเภท เช่น เทคโนโลยีขั้นสูง การบริการสาธารณะ ระบบการจัดส่งสินค้า จากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับเครือบริษัทวายซีพีในปี 2557

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเคโอะ

  ประสบการณ์ : Accenture ประเทศญี่ปุ่น

Associate | Analyst
 • เคอิ ฮาเซกาว่า

  เคอิ ฮาเซกาว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  ก่อนเข้าร่วมเครือวายซีพี คุณฮาเซกาว่าทำงานให้กับบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเขามีส่วนร่วมในการบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ เขายังทำงานให้กับบริษัทเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งเขาได้ก่อตั้งธุรกิจใหม่พร้อมกับบริษัทลูกในต่างประเทศไปพร้อมๆกับการควบคุมการทำการควบรวมกิจการ จากนั้นจึงเข้าร่วมกับเครือวายซีพีในปี 2558

  การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ

  ประสบการณ์ : Deloitte Touche Tohmatsu ประเทศญี่ปุ่น